parallax background
Hotel de Vassy:

Privacy Verklaring

logo-golven
Dit is de privacy verklaring van Hotel de Vassy, gevestigd te Egmond aan Zee.

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het maken van een reservering (telefonisch, per email of via onze website). Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hotel de Vassy is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:
- Voor en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Creditcard gegevens worden direct na gebruik vernietigd

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u geen toestemming geeft, graag melden bij vertrek.